TMA

 

Wykonujemy opinie i ekspertyzy:

· konstrukcje stalowe,

· konstrukcje żelbetowe,

· wieże,

· maszty,

· hale,

· antresole,

· obiekty stalowe

· i wiele innych

 

Ekspertyzy wykonywane są w najnowszych inżynierskich programach obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych. Wykazywany jest zapas nośności konstrukcji lub w przypadku przekroczenia tej nośności przedstawiane są zalecenia w celu wzmocnienia.

 

mgr inż. Łukasz Purgal

specjalność konstrukcyjno-budowlana

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

tel. 606 644 774

e-mail: lukasz.purgal@tmae.pl

Biuro

TMA engineering

ul. Marymoncka 105 lok. 62-63

01-813 Warszawa

biuro@tmae.pl

tel. 606 644 774

Obliczenia wykonywane są na podstawie obowiązujących  w Polsce norm budowlanych EUROKOD.

© 2017 TMA engineering

Profesjonalne badania grubości ścianek konstrukcji stalowych w miejscach jednostronnie dostępnych takich jak: zbiorniki, rury, kominy, konstrukcje zamknięte. Badanie nieniszczące za pomocą ultradźwięku. Warunkiem dokładnego pomiaru grubości jest niezmienna prędkość fali w mierzonym materiale. Prędkość ta zmienia się w momencie przejścia z jednego rodzaju materiału w drugi (różna akustyczna oporność falowa). Zmiana prędkości następuje np. w materiale platerowanym pokrytym warstwą farby lub lakieru, co w efekcie daje fałszywy odczyt pomiaru grubości. W przypadku powierzchni zabezpieczonych powłoką ochronną, o grubości nie przekraczającej 1 mm, przyrząd mierzy grubość ścianki konstrukcji z pominięciem warstwy ochronnej z zastrzeżeniem, że grubość ściany jest niemniejsza niż 2 mm. Grubościomierz umożliwia pomiar grubości elementów wykonanych ze stali, aluminium, stopów np. miedzi, tworzyw sztucznych (plexi), szkła oraz innych materiałów (pod warunkiem, że przez materiały te przechodzi fala ultradźwiękowa). Ponadto może służyć do kontroli stopnia skorodowania elementów badanych.

Brak przejścia fali ultradźwiękowej, a tym samym brak pomiaru może być spowodowany rozwarstwieniami w materiale, szczelinami, pęcherzami powietrza, złym przyleganiem powłoki lakierniczej lub niedostatecznym sprzężeniem głowicy z mierzonym elementem.

Technologia fal radiowych z czujnikami radarowymi umożliwia wykrywanie z dokładnością do milimetrów metali żelaznych i kolorowych, przewodów pod napięciem, konstrukcji drewnianych, a także rur z tworzyw sztucznych. Możliwość ustalania rozkładu zbrojenia ich odległości względem siebie, a także ustalenie głębokości umieszczenia w żelbecie (otulina). Badania niezbędne do ustalania miejsca występowania zbrojenie w celu wykonania odkrywki i dokładnego natrafienia na pręt zbrojeniowy. W przypadku konieczności wykonania otworu, wiercenia i tym podobnych można ustalić miejsce bezpiecznego wykonania takich prac. Lokalizacja zbrojenia ich rozstaw i  głębokość umieszczenia stanowi także dużą wiedzę w celu wykonania prawidłowej ekspertyzy konstrukcji obiektu budowlanego.

Inwentaryzacje obiektów budowlanych za pomocą najnowocześniejszych urządzeń do pomiarów. Jesteśmy w stanie pomierzyć elementy znajdujące się w niedostępnych miejscach, których pomiar zwykłymi metodami wiązałby się z użyciem specjalistycznego sprzętu. Średnice rur, szerokości, długości, wysokości, itp. w niedostępnych miejscach nie stanowią dla nas problemu.

Pomiary miejsc niedostępnych odbywają się za pomocą powszechnie znanych funkcji matematycznych, szczególnie wykorzystany jest tu wzór Pitagorasa.

Możliwy jest też pomiar średnic, szerokości z wykorzystaniem optycznej zmiany wymiaru wraz ze zmianą odległości.

Lokalizacja prętów zbrojeniowych odbywać się może na ścianach, stropach, fundamentach i  powierzchniach żelbetowych.

Pomiary bezpośrednie wykonywane są z bardzo dużą dokładnością ok. +/- 1mm. Wymiary miejsc niedostępnych posiadają większy błąd, który zależny jest od odległości mierzonego elementu

OPINIE I EKSPERTYZY

BADANIA GRUBOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH

BADANIA ZBROJENIA W ŻELBECIE

POMIARY I INWENTARYZACJE

KONTAKT