TMA

 

Wykonujemy projekty budowlane do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia:

· budynki jednorodzinne,

· budynki wielorodzinne,

· budynki biurowe,

· budynki usługowe,

· projekty przebudowy (dodatkowe otwory drzwiowe, antresole, wyburzenia ścian, itp.),

· zmiana sposobu użytkowania, 

· hale stalowe,

· i wiele innych budowli inżynierskich.

Tworzymy także projekty konstrukcji powtarzalnych, które następnie będą wykorzystane do uzyskania pozwolenia lub na podstawie których elementy te będą wytwarzane np: nietypowe projekty w konstrukcji stalowej tj: wyciągi, uchylne podesty, przebudowy kontenerów morskich, garaże z suwnicami, siłownie miejskie zewnętrzne i inne.

mgr inż. Łukasz Purgal

specjalność konstrukcyjno-budowlana

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

tel. 606 644 774

e-mail: lukasz.purgal@tmae.pl

Biuro

TMA engineering

ul. Marymoncka 105 lok. 62-63

01-813 Warszawa

biuro@tmae.pl

tel. 606 644 774

W ramach oferty możliwe jest także poprowadzenie spraw urzędowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych.

© 2017 TMA engineering

Bogate doświadczenie w branży telekomunikacyjnej​, wykonane projekty dla czołowych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, pozwalają nam zaoferować:​

· wykonywanie projektów wstępnych,

· wykonywanie projektów budowlanych,

· wykonywanie dokumentacji technicznych,

· inwentaryzacje stacji bazowych,

· projekty modernizacji stacji,

· projekty wzmocnień konstrukcji,

· ekspertyzy, opinie techniczne wszelkich obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: wieże kratowe, wieże rurowe, maszty, kominy stalowe, ceglane, żelbetowe.

Wszystkie projekty, dokumentacje, ekspertyzy itp: wykonywane są zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Dodatkowo w ramach działalności wykonujemy opracowania z zakresu ochrony środowiska:

· kwalifikację przedsięwzięcia,

· analizę środowiskową,

· raport oddziaływania na środowisko.

Opracowania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Udział w realizacjach obiektów przemysłowych pozwala wykorzystać nam zdobytą wiedzę do wykonywania m. in. projektów:

· żelbetowych silosów na cukier,

· zbiorników retencyjnych popiołu,

· stalowych zbiorników na płyny,

· osadników radialnych,

· stacji rozładunku,

· wież operacyjnych,

· wszelkich mniejszych konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Wykonujemy projekty w pełnym ich zakresie od koncepcji wstępnych przez pełne obliczenia statyczne i wymiarowanie, aż do sporządzenia pełnego projektu budowlanego, wykonawczego, a także z możliwością wykonania rysunków warsztatowych.

Rysunki warsztatowe wykonywane są na programach kreślarskich 2D oraz 3D. Wykonujemy rysunki konstrukcji stalowych, drewnianych, a także żelbetowych. Między innymi:

· wieże, maszty,

· budynki,

· hale,

· estakady,

· konstrukcje dachu,

· pylony reklamowe,

· kratownice,

· fundamenty, ściany, stropy,

· i wiele innych.

Rysunki wykonywane są przez osoby mające doświadczenie w branży, zgodnie z obowiązującymi normami.

Projekty wykonywane są ze ścisłą współpracą specjalistów z innych branż, w dobrej atmosferze, czego skutkiem jest realizacja kompletnego projektu zgodnego z wymaganiami Inwestora, normami polskimi i/lub europejskimi, a także Prawem Budowlanym. 

Prace wykonywane są pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

PROJEKTY DLA TELEKOMUNIKACJI

PROJEKTY KONSTRUKCJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

DOKUMENTACJE WARSZTATOWE

KONTAKT