TMA

 

Wieże kratowe KAMTAR-POL autorstwa mgr inż. Michała Lewandowskiego

mgr inż. Łukasz Purgal

specjalność konstrukcyjno-budowlana

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

tel. 606 644 774

e-mail: lukasz.purgal@tmae.pl

Biuro

TMA engineering

ul. Marymoncka 105 lok. 62-63

01-813 Warszawa

biuro@tmae.pl

tel. 606 644 774

© 2017 TMA engineering

EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE

Wieże strunobetonowe firmy Pfleiderer GmbH z Neumarkt

Wieże kratowe, kwadratowe typu Priess

Stacje Bazowe zlokalizowane na dachach budynków (wieże kratowe, maszty z odciągami lub zastrzałami)

Powyżej przedstawiamy tylko przykłady ekspertyz i opinii które wykonaliśmy.

2698px

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

KONTAKT

Wykonaliśmy dziesiątki projektów Stacji Bazowych w całej Polsce. Stacje zlokalizowane na wszelkich typach konstrukcji, m.in.:  dachach budynków, kościołach, wieżach ciśnień, kominach stalowych, żelbetowych, ceglanych, wieżach i masztach.

.