{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "http://www.tmae.pl", "logo": "http://www.tmae.pl/index_pliki/logo.jpg" } TMA engineering - projekty konstrukcji i nadzór

TMA

 

Działalność naszej firmy związana jest z projektowaniem oraz nadzorem w zakresie konstrukcji. Nasz obszar działania rozciąga się od budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych, usługowych aż do budownictwa przemysłowego i telekomunikacyjnego. Wykonaliśmy już dziesiątki projektów, analiz i ekspertyz we wszystkich obszarach działania. Z zaangażowaniem i pasją podchodzimy do każdej inwestycji. Nasze obiekty staramy się projektować ekonomicznie materiałowo i bezpiecznie. Zespół tworzy grupa doświadczonych inżynierów pracujących na nowoczesnych programach typu CAD, programach obliczeniowych do analiz statycznych i wymiarowania. W naszym archiwum posiadamy też kilka własnych programów wspomagających projektowanie.  Wiedza, doświadczenie, a także chęć i ambicja pozwala nam sprostać każdym oczekiwaniom klienta, m. in. wykonaliśmy projekt wyciągu dla narciarzy wodnych lub garaż dla motocykli z suwnicą. Każda wizja architektów jest przez nas wspierana i urzeczywistniana z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, norm budowlanych, a także Prawa Budowlanego.

Jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje  współpracy, wystarczy się z nami skontaktować.

· projekty budowlane,        warsztatowe i wykonawcze        konstrukcji obiektów budowlanych,

· projekty przebudowy (dodatkowe        otwory drzwiowe, antresole,        wyburzenia ścian, itp.),

· ekspertyzy techniczne wież        telekomunikacyjnych, masztów,        budynków, itp.,

· zmiana sposobu użytkowania,

· nietypowe projekty w konstrukcji        stalowej (wyciągi, uchylne podesty,        kontenery, garaże z suwnicami).

BIURO PROJEKTOWE

NADZÓR

· kierownik budowy,

· inspektor nadzoru,

· nadzór autorski,

· nadzór nad wykonywanymi remontami,        przebudową w przypadku wymagania        go przez administrację budynku

· przeglądy okresowe budynków,

· oceny stanu technicznego budynków i        innych obiektów,

· opinie techniczne,

· odbiory robót ulegających zakryciu,

· kontrola zgodności realizacji budowy z        projektem i pozwoleniem na budowę,        przepisami oraz zasadami wiedzy        technicznej,

· sprawdzanie jakości wykonywanych        robót i wbudowywanych wyrobów        budowlanych,

· potwierdzanie faktycznie wykonanych        robót oraz usunięcia wad.

mgr inż. Łukasz Purgal

specjalność konstrukcyjno-budowlana

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

tel. 606 644 774

e-mail: lukasz.purgal@tmae.pl

Biuro

TMA engineering

ul. Marymoncka 105 lok. 62-63

01-813 Warszawa

biuro@tmae.pl

tel. 606 644 774

© 2017 TMA engineering

KONTAKT

USŁUGI

O NAS